aftershave.pl O pieniądzach po goleniu
»home»administracja»rodo ochrona danych osobowych

rodo ochrona danych osobowych

Publikacja 22.10.2023, 22:27:08

rodo ochrona danych osobowych

Administrator: Mateusz Kasprzak Berliner Str. 41 15230 Frankfurt Oder Niemcy

Przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Kasprzak

2. Z Administratorem można się kontaktować: pisemnie, na adres: Mateusz Kasprzak Plac Przyjaźni 5 69-100 Słubice Polska lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@pozyczka-bez-zaswiadczen.pl

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie są pobierane przez serwis, ale mogą być wykorzystane przez dostawców reklam, którzy gromadzą dane o użytkownikach, ruchu jaki generują.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie: obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe.

7. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google, adraction.com, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji działań statutowych lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej.

9. Ma Pan/Pani prawo do: o żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, o żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, o żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, o cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, o wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Informuje, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości realizacji działań statutowych Stowarzyszenia związanych z Pani/Pana osobą, brak możliwości przesyłania informacji o działalności Stowarzyszenia.