i made the payment

zrobiłem płatność

i make the payment

robię płatność

i'll make the payment

zrobię płatność

i will make the payment

zrobię płatność

i didn't make the payment

nie zrobiłem płatności

#payment