do you pay now

płacisz teraz?

i can't pay

nie mogę zapłacić

i will pay you

zapłacę tobie

i will pay for you

zapłacę za ciebie

can i pay for you

czy mogę za ciebie zapłacić

i only pay for myself

płacę tylko za siebie

i will not pay for you

nie zapłacę za ciebie

i won't pay for you

nie zapłacę za ciebie

i didn't pay for it

nie zapłaciłem za to

i did not pay for it

nie zapłaciłem za to

i didn't pay for her

nie zapłaciłem za nią

#pay